Haar en Barbier

Privacybeleid

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product koopt via gorillasports.nl of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Haar & Barbier BV
Onderdeel van: Dealconomy BV
Adres: Rijselstraat 132B
Postcode + woonplaats: 8200 Bruggge

E-mail: hello@haarenbarbier.com
Btw-nummer: BE0818.081.667

Haar & Barbier BV is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het voeren van de klantadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Haar & Barbier BV is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Haar & Barbier BV is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens, waaronder haarenbarbier.com.

Haar & Barbier BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de klantadministratie, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Haar & Barbier BV opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst tussen consument en haarenbarbier.com. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Haar & Barbier BV om de overeenkomst uit te voeren.

Haar & Barbier BV gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Haar & Barbier BV altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Haar & Barbier BV worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 1. voor het uitvoeren van de overeenkomst: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens;
 2. voor het betalen van de facturen: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht;
 3. voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden (indien gewenst): uw e-mailadres, naam, geslacht en geboortedatum, userID, IPadres en informatie over aankopen;
 4. voor het behandelen van klachten: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk via het modelformulier op de site en door middel van de nieuwsbrief. Indien u op enigerwijze toestemming heeft gegeven aan ons, kunt u te allen tijde die toestemming ook weer intrekken.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 1. in het geval van uitvoering van de overeenkomst: twee jaar na de dag van de laatste aankoop, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de gegevens langer te bewaren, of indien wij uw gegevens langer moeten opslaan op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 2. in het geval van het betalen van de facturen: 12 jaar na het betalen van de factuur, om te kunnen voldoen aan de wettelijke plicht ten behoeve van de belastingdienst;
 3. in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
 4. in het geval van het behandelen van klachten: na afhandeling van de klacht.

 

Voor het juist laten verlopen van de verkoop maakt Haar & Barbier BV gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Haar & Barbier BV, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het leveren van de producten maakt Haar & Barbier BV gebruik van een externe fullfillmentpartij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van producten worden verstrekt aan de fullfillmentpartij. Voor de verzending van de producten maakt de fullfillmentpartij gebruik van sub-verwerkers.

Voor het innen van betalingen maakt Haar & Barbier BV gebruik van externe payment providers. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment providers.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Haar & Barbier BV gebruik van een externe Email Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E-mail Service Provider.

Het staat Haar & Barbier BV vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Haar & Barbier BV ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Haar & Barbier BV. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die:

 1. ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Haar & Barbier BV;
 2. ten onrechte herhaaldelijk negatieve berichten plaatst op platforms of sociale media, met als doel Gorilla Sports bewust schade te berokkenen.

 

Cookie beleid

De websites van Haar & Barbier BV gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld.

Haar & Barbier BV maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Deze website maakt gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk om nooit cookies te accepteren, cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of -ervaring van de website. Bij vragen over cookies kun u terecht bij hello@haarenbarbier.com.

Haar & Barbier BV maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Facebook
 • Google
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Instagram